Oprava parovodního potrubí

Z důvodu blížící se topné sezóny bylo zapotřebí ve velmi krátkém čase provést stavební práce v ochranném pásmu drážního tělesa na Trati 0211 Plesná – Cheb, z důvodu opravy parovodního potrubí. Jednalo se o odstranění stávajícího potrubí v chráničce, její vyztužení a vložení nového předizolovaného potrubí. Chránička byla poté zabetonována.