Plán oprav rozvodného zařízení na rok 2015

Společnost KG Energo s. r. o., ve smyslu zákona č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. a Smlouvy na odběr tepla na rok 2015 oznamuje všem odběratelům tepla, že bude dodávka páry přerušována.

  1. Dle potřeby od 14.30 hod. ve dnech 8. dubna, 13. května, 24. června, 8. července, 12. srpna, 2. a 16. září 2015 vždy na nezbytně nutnou dobu k provedení oprav. Budou-li tyto odstávky realizovány, bude toto odběratelům, kterých se přerušení dodávky tepla týká, s předstihem jednoho dne telefonicky oznámeno.
  2. Dvoudenní odstávka za účelem provedení kontroly a revize kotelního zařízení bude provedena ve dnech 20. a 21. června 2015. Dodávka páry bude přerušena 19. června ve 20.00 hod. a obnovena bude nejpozději 22. června 2015 v 5.00 hod.
  3. Neplánované přerušení dodávky páry za účelem provedení vynucených uprav zařízení může nastat od 18.00 hod do 5.00 hod bez předběžného nahlášení a to jen v mimotopném období.
  4. Jiné neplánované odstávky budou předem oznámeny a projednány s odběrateli podle závažnosti a rozsahu oprav.
  5. Podzimní odstávka bude ohlášena dodatečně a to podle potřeby dodavatele tepla.