Společnost KOMTERM, a.s. navazuje na činnost firmy Milan Jelínek – KOMTERM, založené 8. června 1990 jako fyzická osoba za účelem poskytování servisu a oprav plynových kotelen.

Od roku 1992 se firma zaměřila zejména na činnosti spojené s přestavbou blokových uhelných kotelen na plynové. Od počátku KOMTERM instaloval u tepelných zdrojů výhradně digitální systémy MaR včetně jejich napojení na vlastní centrální NONSTOP dispečink a zajištění jejich následného provozu. V roce 2000, deset let od založení, vstoupil KOMTERM prostřednictvím své dceřiné společnosti do Slovenské republiky.

Jako fyzická osoba vystupovala firma Milan Jelínek – KOMTERM až do března 2003, a to s obratem 360 miliónů Kč ročně a 180-ti zaměstnanci. Po transformaci se rozvinula z malé firmy rodinného typu ke standardně řízené akciové společnosti s jasnou řídící strukturou.

Snaha přesunout odpovědnost za zásobování energiemi na odborníky stála za rozhodnutím vlastníků společnosti Energetika TATRA Kopřivnice o prodeji 100% jejích akcií společnosti KOMTERM v roce 2005. Následnou fúzí Energetiky TATRA do KOMTERMU v roce 2008 vznikl další závod ve skupině.

V roce 2006 založil KOMTERM společnost SBsys, s.r.o. jejímž posláním bylo výhradní zastoupení švýcarského výrobce produktů průmyslové elektroniky a programovatelných řídících systémů SAIA-BURGESS pro Českou a od roku 2009 i Slovenskou republiku. Činnost společnosti SBsys byla z důvodu neobnovení distributorské smlouvy s tímto výrobcem ukončena na sklonku roku 2011.

Potřeba zvýšit konkurenceschopnost jednotlivých nabízených služeb vedla v roce 2009 k založení dceřiné společnosti KOMTERM technology, s.r.o., do které byla vyčleněna příprava projektů, inženýrská činnost a realizace výstavby. Na začátku roku 2012 došlo ke sloučení dceřiných společností KOMTERM technology a KOMTERM energy, veškeré činnosti zůstaly zachovány a KOMTERM energy se rozšířil i do Slovenské republiky.

V roce 2011 vznikla společnost KOMTERM energy, s.r.o., která se zabývá nákupem energií pro skupinu KOMTERM včetně zajištění skladování a manipulace s pevnými palivy. Téhož roku proběhla i akvizice firmy SUBLIMA CZ, s.r.o. patřící k jednomu ze dvou největších výrobců impregnovaných dřevěných výrobků na českém trhu.

V roce 2013 došlo ke změně organizační struktury na holdingový model způsobu řízení s  delegováním pravomocí a přenesení zodpovědností z mateřské společnosti na dceřiné společnosti. Skupina KOMTERM je dnes silným a stabilním uskupením, které nabízí zákazníkům na českém a slovenském trhu širokou škálu produktů a služeb v oblasti energetiky. Energetická skupina KOMTERM těží ze své více než dvacetileté historie a navazuje na nejlepší tradice české energetiky

Historie skupiny KOMTERM

Vývoj skupiny KOMTERM